SUANOVIL 20

 
Suanovil 20

Cílový druh zvířete

Skot

Léková forma

Injekční roztok. Čirý, nažloutlý až žlutý roztok.

Indikace

Léčba respiračních infekcí způsobených bakteriemi Pasteurella multocida a Mannheimia haemolytica.

Léčba akutní klinické mastitidy u laktujících krav způsobené kmeny Staphylococcus aureus citlivými na spiramycin.

Ochranné lhůty

Mastitida:

Maso: 62 dní.

Mléko: 13,5 dne.

Respirační infekce:

Maso: 62 dní.

Mléko: V případě léčby v dávce potřebné u respiračních onemocnění není přípravek schválen k použití u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz