SUANOVIL 50


Suanovil 50

Charakteristika

Antibiotikum s výrazným působením na G+ mikroorganismy, mykoplazmy a chlamydie ve formě vodorozpustného prášku.

Indikační skupina

Veterinaria pharmaceutica – makrolidové antibiotik

Indikace

Infekce způsobené bakteriemi citlivými na spiramycin: Telata: Léčba respiracních onemocnění, pneumonie, infekčních enteritid sajících telat, léčba omfalophlebitid a artritid. Prasata: Léčba respiračních onemocnění, atrofické rhinitidy, gastroenteritid, infekcí způsobených Streptococcus sp., artritid, mastitid. Drůbež: Léčba plicních onemocnění (zvláště způsobených mykoplasmami), léčba CRD, léčba chlamydiózy, infekční sinusitidy krůt, prevence postvakcinačního stresu (vakcinace proti Newcastleské chorobě a infekční bronchitidě).

Kontradikce

Nepodávat zvířatům se známou přecitlivělostí na spiramycin nebo jiné makrolidy. Nepoužívat u nosnic jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

Nežádoucí účinky

Nejsou známy

Interakce

Nejsou známy

Složení

Účinná látka: Spiramycinum 150 mil. IU ve 100 g. Pomocné látky Acidum adipinicum, Lactosum monohydricum

Farmakokinetické údaje

Významnou vlastností spiramycinu je aktivita proti grampozitivním zárodkům, při koncentraci dosahované v krevním oběhu působí bakteriostaticky, ale v koncentraci dosahované ve tkáních působí baktericidně a s prodlouženou účinností. Po orálním podání se spiramycin rychle absorbuje a může být detekován v plasmě po 1 – 1,5 hodině. Účinné koncentrace v plasmě přetrvávají po 3-4 hodiny. Spiramycin má silnou afinitu ke tkáním (plíce, slezina, ledviny, játra, kosti) a nachází se zde v koncentracích vyšších než v plasmě. Rovnež se nachází v sekretech jako žluč, mléko, sliny a synoviální tekutina. Spiramycin se pomalu eliminuje s přibližným poločasem rozpadu 14 hodin.

Dávkování a způsob podání

Drůbež: 0,4-0,8 g přípravku na 1 l pitné vody po dobu 2-5 dnů. Prasata: 5 g přípravku na 100 kg ž.hm. po dobu 2-5 dnů Drůbež: 5 g přípravku na 100 kg ž.hm. po dobu 2-5 dnů Roztok připravujte denně čerstvý. Způsob použití: V pitné vodě nebo v mléce (u telat).

Upozornění

Uchovávejte z dosahu dětí! V případě známé alergie na makrolidy se vyvarujte přímého kontaktu s přípravkem. Výskyt kožní vyrážky konzultujte s lékařem. Po použití umýt ruce mýdlem a vodou. Suanovil 50 plv. sol. a.u.v. je možno aplikovat kuřatům současně s vakcinací proti virovým onemocněním (proti Newcastleské chorobě a infekční bronchitidě). Je-li potřeba, může být spiramycin použit v injekční formě (Suanovil 20 inj. a.u.v.) nebo v kombinaci spiramycin + colistin (Belcospira orale plv. sol.a.u.v.).

Ochranné lhůty

Maso drůbeže 10 dní, maso telat a prasat 21 dní. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

Uchovávání

Při teplotě +15 až +25°C, v suchu.

Použití, expirace

Viz. údaj uvedený na obalu.

Balení

100g

Licence

Merial, Francie

Název přípravku

SUANOVIL 50 plv. sol. ad us. vet.

Výrobce

Merial, Francie

Držitel registrace

96/259/91-C

Poznámka

Pouze na předpis veterinárního lékaře ! Jen pro zvířata!