TETRADUR LA-300


Tetradur

Cílový druh zvířete

Skot, prasata

Léková forma

Injekční roztok. Čirý tmavě žlutý roztok.

Indikace

Léčba a zamezení šíření široké řady běžných systémových, respiračních, močových a lokálních infekcí způsobených organismy citlivými na oxytetracyklin.

Specifické indikace pro zvolení léčby oxytetracyklinem:  pasteurelóza, pneumonie (způsobené Pasteurella spp., Arcanobacterium spp., Klebsiella spp., Histophilus spp. a Bordetella spp.), keratokonjunktivitida skotu (pink eye), enteritidy (způsobené Escherichia coli), anaplasmóza, listerióza, Q horečka, infekční pododermatitida, leptospiróza, atrofická rhinitida, červenka, záněty kloubů/pupku (omphalophlebitis), infekce dutiny ústní (dřevěný jazyk/aktinobacilóza, aktinomykóza), antrax, klostridiové infekce, cystitida (způsobená Corynebacterium spp., Escherichia coli), metritidy (způsobené Clostridium spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Staphylococcus spp. a Streptococcus spp.), artritidy (způsobené Erysipelothrix spp., Streptococcus spp., Histophilus spp., Arcanobacterium spp., Salmonella spp. a Escherichia coli) a mastitidy (způsobené Arcanobacterium spp., Mycoplasma spp., Staphylococcus spp., a Streptococcus spp.)

Ochranné lhůty

Při dávce 30 mg/kg ž. hm. maso skotu 35 dní, maso prasat 28 dní, mléko 7 dní.

Při dávce 20 mg/kg ž. hm. maso skotu 28 dní, maso prasat 14 dní, mléko 7 dní.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz