TRISULMIX LIQUIDE


Trisulmix Liquide

Cílový druh zvířete

Hrabavá a vodní drůbež. Králík domácí

Léková forma

Perorální roztok.

Indikace

Infekční onemocnění způsobené mikroorganismy citlivými na kombinaci trimethoprimu a sulfadimethoxinu.

Ochranné lhůty

Maso 12 dnů. Nepodávat nosnicím jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz