TRIVACTON 6


Trivacton 6

Cílový druh zvířete

Telata

Léková forma

Injekce

Indikace

Pasivní imunizace proti neonatálním průjmům u telat způsobeným E.coli, rotaviry a koronaviry zajištěná prostřednictvím vakcinace březích krav.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz