UPOZORNĚNÍ – REGISTRACE PŘÍPRAVKU STOMORGYL

V odborném časopise Veterinářství číslo 4/2018 je chybně uvedena informace ÚSKVBL o zrušení registrace přípravků STOMORGYL 2, STOMORGYL 10 a STOMORGYL 20.

Registrace těchto přípravků je nadále platná a jejich prodej není nijak omezen.

 

MVDr. Linda Kadlečková

Regulatory Affairs Manager

for Czech Republic and Slovakia