VAXIDUK


Vaxiduk

Dovoz na výjimku

Složení:

Každých 0,5 ml obsahuje:

Virus moru kachen, kmen Jansen, nejméně 102 CCID50

Excipient q. s. 1 dávka

Ředidlo v 1 ml obsahuje:

Al3+ (jako hydroxid), průměrně 1,7 mg

Excipient q. s. 1 ml

Charakteristika

Lyofilizovaná modifikovaná živá vakcína proti moru kachen

Indikace

Vakcinace kachen proti moru, zdravého i nakaženého hejna.

Způsob podání a dávkování

Použijte bezprostředně po naředění. K subkutánnímu nebo intramuskulární aplikaci.

Dávkování: 0,5 ml na ptáka podle následujícího schématu:

Primární vakcinace:

–       v prostředí bez výskytu onemocnění: pro budoucí chovná zvířata 2 injekce v intervalu 4 týdnů mezi 7. a 11. týdnem věku

–       v kontaminovaném prostředí: účinnost je optimální, pokud je vakcína použita k zabránění rozvoje onemocnění na farmě; proto by ptákům ve věku nejméně 10 dnů měla být podána jedna dávka, jakmile se objeví první příznaky

Booster:

–       1 dávka před každou další snáškou

Kontraindikace:

Nevakcinovat ptáky během přepeřování.

Nevakcinovat simultánně s jinou živou vakcínou.

Ochranná lhůta

Žádná.

Uchovávání

Skladovat při teplotě 2 – 8 °C, chránit před světlem.

Ředidlo uchovávat při teplotě 2 – 25 °C, nemrazit.

Jen pro veterinární použití.

MERIAL – 29, avenue Tony Garnier – 69007 Lyon – Francie