VAXXITEK

4a21835f-afc3-43f6-b3b5-31c360ee90cf-100-vaccun

Cílový druh zvířat

Jednodenní kuřata kura domácího a vejce s embryi ve stáří 18 dnů.

Léková forma

Suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Indikace

Pro aktivní imunizaci kuřat: • K zabránění úhynů a ke snížení klinických příznaků a patologických změn infekční burzitidy drůbeže. Nástup ochrany je od 2 týdnů a ochrana trvá do 9 týdnů. • K omezení úhynů, klinických příznaků a patologických změn Markovy choroby. Nástup ochrany je od 4 dnů. Jedna vakcinace dostačuje k zajištění ochrany v průběhu rizikového období.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.ema.europa.eu