ZACTRAN


Zactran

ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Cílové druhy zvířat

Skot a prasata.

Léková forma

Injekční roztok. Bezbarvý až světle žlutý roztok.

Indikace

Léčba a metafylaxe bovinní respirační choroby (BRD) spojené s Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni. Před použitím k metafylaxi by měla být stanovena přítomnost onemocnění ve stádě.

Léčba respiračního onemocnění prasat (SRD) spojeného s Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida a Haemophilus parasuis.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz